KUUSALU KESKKOOL                                                              

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 8.12.2016 nr 2-9/ 30

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margus Keerma ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust Harjumaa koolidevahelisel korvpallivõistlusel saavutatud 5. koha eest järgmistele õpilastele:

Argo Seljand

Miikael Martti Vatunen

Risto Udusaar

Jakob Mattias Oja

Aaron Allmägi

Joosep Mürk

Gregor Tisler

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  2. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Direktor


Attachments
Käskkiri õpilaste tunnustamine 2-9-30.doc [51Kb]
Uploaded Laupäev, 10 Detsember 2016 by Administraator