KUUSALU KESKKOOL                                                              

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 22.11.2016 nr 2-9/25

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust tüdrukute võistkonnale koosseisus

Anna-Liisa Kaarmann

Ruta Käärst

Maria Parktal

Getter Väits

Liisbel Almet

Marie Allmägi

Elizabeth Šatski

Laura Heil

kes saavutasid 5. koha Eesti Koolispordi Liidu piirkondlikul finaalvõistlusel rahvastepallis.

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Aili Kontus

Õppealajuhataja direktori ülesannetes 


Attachments
Käskkiri õpilaste tunnustamine 2-9-25.doc [49Kb]
Uploaded Teisipäev, 22 November 2016 by Administraator