Õpetaja Anu Ukkivi esines reedel, 23. aprillil Tallinnas Karjamaa Gümnaasiumis konverentsil „Kool narkootikumide vastu”. Ta rääkis Tallinna venekeelsete gümnaasiumide esindajatele tubakavastase lepingute süsteemi sisseviimisest meie kooli näitel. Tegemist on Kuusalu kooli hea Umea tuttava Ywonne Wiklundi algatatud „Tobaksfri Duo” projektiga õpilase ja täiskasvanu vahel, et toetada valikut olla suitsuvaba. Ywonne tulekuplaanid lõi sassi Islandi tuhapilv.

Meie kooli 5A klassi õpilased sõlmisid oktoobris 2009 kirjaliku lepingu iseendaga, mis kohustas neid antud õppeaasta jooksul mitte suitsetama ega kasutama erinevaid mõnuaineid. Iga 5. klassi õpilase lepingule kirjutas tugiisikuna alla üks abiturient, kes ise on suitsuvaba. Kokku oli neid abituriente seitse, seega ühel „suurel” kaaslasel oli mitu satelliiti. Lepingu kinnitas veel üks lapsevanem ja kooli esindajana/projektijuhina Anu Ukkivi. Leping sõlmiti üheks kooliaastaks, soovi korral saab seda uuel õppeaastal pikendada. Kui õpilane rikub lepingut, katkeb see automaatselt.  Sügisel on õpilasel võimalus uus leping sõlmida. Uuel õppeaastal on aga vaja uut tugiisikut, sest tänavused abituriendid lõpetavad kooli ning uus kaaslane peab olema vähemalt 18 aastat vana.
Kuna Kuusalu koolis on seni ainukese koolina Eestis selline lepingu sõlmimise ja sel moel õpilaste toetamise kogemus olemas, paluti meilt projekti kohta infot ja tagasisidet. Karjamaa Gümnaasium kavatseb uuel õppeaastal käivitada sarnase lepingusüsteemi.
Õpetaja Anu sõnul tunti meie kogemuse ja kooli vastu väga suurt huvi. Loodetavasti hakkab  antud lepinguprojekt selles koolis ka toimima. Võimalik, et edaspidi jätkub koostöö Karjamaa Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli vahel. Vaata galeriist ka pilte suitsuprii klassi tegemistest.