Kuusalu Keskkooli Õpilasesindus (ÕE) on grupp tegusaid inimesi 5.-12. klassist, kelle ülesanne on:

esindada õpilaste huve;
organiseerida koolis toimuvaid õpilassündmusi;
hoida õpilasi kursis koolis toimuvaga;
järgida ja edendada kooli traditsioone;
aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees;
edendada koostööd ja mõistmist õpilaste ja õpetajate vahel;
aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

ftype_doc Õpilasesinduse põhimäärus (uuendatud 2019.a.)

Õpilasesindusse kuulub igast klassist vähemalt üks liige, kokku 22 tegusat noort.

Õpilasesinduse juhatusse kuuluvad:

Kärt Kirsimaa (ÕE president)

Mariella Soom (asepresident)

Joosep Mürk (esindab õpilasesindust hoolekogus)

Õpilasesindusse kuulumine on vabatahtlik. Koosolekud toimuvad kord nädalas. 

ÕE tööd ja toimimist aitab korraldada kooli huvijuht.