19. september 2022

Elektrooniline õppenõukogu

 1. Õpetajate esindajate valimine hoolekokku õppeaastaks 2022/2023
 2. Kuusalu Keskkooli Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine

30. november 2022

 1. I trimestri kokkuvõte
 2. X klassi vastuvõtutingimused 2023/24. õppeaastal. 

29. märts 2023

 1. II trimestri kokkuvõte
 2. Info üleminekueksamite kohta

9. juuni 2023

 1. I-VIII, X-XI klassi lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine
 2. Täiendav õppetöö
 3. Õppekava.
 4. Tunnijaotusplaan

19. juuni 2023

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine

29. august 2023

 1. Kokkuvõtted täiendavast õppetööst
 2. 2022/23. õa. õppe- ja kasvatustegevuse analüüs
 3. Hinnangu andmine 2022/23. õa. tulemustele
 4. Põhieesmärgid 2023/24. õppeaastaks
 5. Muud küsimused