Laupäeval, 24. aprillil istus kooli aulas eksamilaua taha kolmkümmend XXXIV lennu abiturienti – kirjutati lõpukirjand.
Teemade valik oli järgmine:
1. Ühiskond kui noorsoo väärtuste kujundaja
2. Rahva hing ja iseloom avaldub tema kirjanduses
3. „Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt …” (Hermann Hesse)
4. Haridus – kas kohustus või võimalus?
5. „Me kõik elame sama taeva all, kuid meil kõigil ei ole üks ja sama silmapiir.” (Konrad Adenauer)
6. Ajaloos vastutab kõige eest järelpõlv
7. Kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste maailmapilti?
8. Argipäev vajab muinasjutte
9. Oo, sport, sa oled raha!
10. Igaühe õnn on kordumatu

Eksamikomisjoni kuulunud eesti keele õpetajate Sirje Vaardi ja Sirje Pälli sõnul on tegemist teemadega, mis eeldavad noorte laia silmaringi ja analüüsimisoskust.
Kõige enam kirjutati tänapäeva teaduse ja tehnika seostest inimeste maailmapildi muutumisega (teema nr. 7).
Loodame, et iga kirjandikirjanik (nii nimetas noori kirjutajaid oma raadiopöördumises minister Tõnis Lukas) leidis omale sobiva teema ja kirjutas töö, millega ta võib rahul olla.
Jääme abiturientidele pöialt hoidma kõikideks edasisteks eksamiteks - tulemused selguvad juunikuus.
Aili Kontus
Vello Sats