Teisipäeval, 31. jaanuaril on meie koolis iseõppepäev, mil tavapäraseid koolitunde ei toimu ning õpilased saavad koduseks lahendamiseks iseseisvad ülesanded. Ülesanded on koostatud eesmärgiga lõimida erinevaid tunde. Täpsed juhised ja ülesanded jõuavad õpilasteni hiljemalt reede (27.01) õhtuks eKooli kaudu.

Iseõppepäeva eesmärgid on:

  • arendada õpilaste ainealaseid teadmisi ja digi- ja õpipädevusi, aja planeerimist ning iseseisva õppimise oskusi.
  • luua sobivad tingimused ainealasteks lõiminguteks, toetades tervikpildi kujunemist ainealastest seostest.

12. klassil on sel päeval proovieksam ja õpetajatel on digikoolituste päev.

Parimate soovidega,

Kuusalu Keskkooli juhtkond