2021/2022.õa. ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor toimus 19. jaanuaril elektroonselt, õpilased osalesid koolis arvuti teel.
Meie koolis tegid olümpiaadi seitse õpilast 5.- 7. klassist, õpetaja Kaja Asmer.

Kõrge tulemuse saavutas 6. klasside arvestuses Keili Helina Ahokas, kes sai oma klassi arvestuses III koha punktid.
Väga südilt esines teiste seas 5. klassi õpilane Helena Rank, kes edestas paljusid vanemate klasside õpilasi.

Lõppvooru pääsesid seekord õpilased alates 8. klassist.
6. klassi teemaks oli Eesti muinasaeg, 7. klassi teemaks - viikingid.

Suur tänu osalejatele ja juhendajale!