1. Head soovid kõikidele alanud 2016. aastaks. Uus aasta tuleb selline, milliseks me ta igaüks ise oma tegevusega kujundame – palju jõudu kõikidele!
2. Õnnitlused Taavi Eskole kultuuripreemia „Kultuuripärl 2015“ Harjumaa laureaadi tiitli võitmise ja Kuusalu valla kultuuripreemia 2015 omistamise puhul.
3. Õnnitlused Kadri Idavainule preemia „Kuusalu valla aasta kultuuritegu 2015“ puhul. (Kadri oli Kuusalu staadionil peetud laulu- ja tantsupeo „Regilaul ja karuäke“ projektijuht).
4. K, 13. jaanuaril algusega kell 18.00 toimub aulas XII klassi õpilaste, nende vanemate ja riigieksamiainete õpetajate koosolek riigieksamite ja gümnaasiumi lõpetamise teemadel.
5. 23. märtsil kell 10.00 kuni 15.00 toimub lugemissaalis Game Clubi koolitaja Aleksei Razini koolitus õpetajatele  „Kuidas luua ja ellu viia klassis hariduslikke mänge, mis toetavad üldpädevuste arendamist“. 
6. N, 14. jaanuaril toimuvad Rajaleidja kohtumised IX klassidega järgmiselt:
IX b: 4.-5. tund
IX a: 6.-7. tund
7. Vene keele õpetaja vahetusega seoses on muudatused tunniplaanis.
8. Üles on pandud uus autahvel – aitäh Margit Krönströmile!
9. Algklasside õpetajate koosolek toimub T, 12. jaanuaril 4. vahetunnil õpetajate toas.
10. Ainesektsioonide juhtide koosolek toimub N, 14. jaanuaril 7. tunni ajal.
11. Võistlusel „Nutikalt netis“ osalevad VI klasside õpilased.
12. K, 13. jaanuaril kell 14.00 külastab kooli Kuusalu vallavolikogu revisjonikomisjon.
13. Alates T, 19. jaanuarist viibib Astrid Rõuk haiguslehel.
14. 14.-15. jaanuaril viibib Katrin Kirsila koolitusel.
15. 12. jaanuaril alates kella 11.00-st viibib Vello Sats programmi KiVa seminaril.