Lugupeetud lapsevanem

Ootame Teid kolmapäeval, 12. oktoobril 2011 lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub kooli aulas algusega kell 18.00.

Päevakord:

  1. Õppetöö korraldusest 2011/12. õppeaastal - Maire Kuuse, Aili Kontus, Vello Sats
  2. Suhtlemine lapsega ja oskuslikum probleemide lahendamine - koolitaja Tiina Naarits
  3. Kooli hoolekogu tööst 2010/11. õppeaastal - Reelika Paul
  4. Hoolekogu liikmete valimine - Vello Sats

Kooli juhtkond