Edastame 2010/2011 õppeaasta lõpetamise info.
I – IV klassid:
Tunnid toimuvad kuni K, 1. juunini.
K, 1. juunil algusega kell 18.00 toimub IV klasside lõpetamine.
IV klasside aastahinded pannakse välja R, 27. mail kella 15-ks.
I – III klasside aastahinded ja hinnangud pannakse välja T, 31. mail kella 15-ks.
T, 1. juunil toimuvad Lastekaitsepäeva üritused.
N, 2. juunil on I-III klassidel viimane koolipäev: kell 8.00 klassijuhatajatund, kell 9.00 aktus aulas.
Alates R, 3. juunist toimub täiendav õppetöö.

V - VI klassid:
Tunnid toimuvad kuni K, 1. juunini, viimasel koolinädalal vastavalt eritunniplaanile.
IV veerandi ja aastahinded pannakse välja T, 31. mail kella 15-ks.
N, 2. juunil on viimane koolipäev.
Kell 8.00 klassijuhatajatund
Kell 9.00 aktus aulas
Alates R, 3. juunist toimub täiendav õppetöö.

VII klassid:
Tunnid toimuvad kuni K, 1. juunini, viimasel koolinädalal vastavalt eritunniplaanile.
IV veerandi ja aastahinded pannakse välja T, 31. mail kella 15-ks.
K, 1. juunil toimub õppetöö eritunniplaani järgi.
N, 2. juunil on viimane koolipäev.
Kell 8.00 aktus aulas
Kell 9.00 klassijuhatajatund
Alates R, 3. juunist toimub täiendav õppetöö.

VIII  ja X klassid:
R, 27. maini toimub õppetöö tavatunniplaani järgi.
E, 30. mail toimuvad eksamikonsultatsioonid.
IV veerandi ja aastahinded pannakse välja T, 31. mail kella 15-ks, väljaarvatud eksamiaines.
T, 31. mail toimub üleminekueksam. Eksamiaine aastahinne pannakse välja pärast eksamit – eksamihinne võrdub ühe veerandi- või kursuse hindega.
K, 1. juunil toimub õppetöö eritunniplaani järgi.
N, 2. juunil on viimane koolipäev.
Kell 8.00 aktus aulas
Kell 9.00 klassijuhatajatund
N, 2. juunil peale aktust valmistab X klass aula ette geograafia riigieksamiks.
Alates R, 3. juunist toimub täiendav õppetöö.

IX klassid:
Tunnid toimuvad kuni K, 1. juunini, viimasel koolinädalal vastavalt eritunniplaanile.
K, 1. juunil kell 12.00 toimub IX klasside bankett.
IV veerandi ja aastahinded pannakse välja T, 31. mail kella 15-ks.
Alates N, 2. juunist toimuvad eksamikonsultatsioonid.

XI klassid:
E, 30. maini toimub kõikidele õppetöö tunniplaani järgi.
Õpilastele, kes ei soorita geograafia riigieksamit, toimub õppetöö K, 1. juunini.
Õpilastele, kes sooritavad geograafia riigieksami, toimuvad T-K, 31. maist 1. juunini eksamikonsultatsioonid kokkuleppel aineõpetajaga.
N, 2. juunil on viimane koolipäev.
Kell 8.00 aktus aulas
Kell 9.00 klassijuhatajatund
R, 3. juunil algusega kell 10.00 toimub aulas geograafia riigieksam.
Kursusehinded pannakse välja T, 31. mail kella 15-ks.
Alates E, 6. juunist toimub täiendav õppetöö.
T, 7. juunil algusega kell 10.00 toimub Jüri Gümnaasiumis keemia riigieksam.

Toitlustamine
kooli sööklas toimub kuni K, 1. juunini.
Viimane pikapäevarühma toitlustamine toimub T, 31. mail.
N, 2. juunil saavad klasside esindajad sööklast toidupakid.

Koolibussid sõidavad tavalise graafiku järgi E, 30. maini.
T, 31. mail väljuvad bussid kell 14.00.
K, 1. juunil väljuvad bussid kell 13.00.
N, 2. juunil väljuvad bussid kell 10.00.

Õppenõukogu koosolek toimub K, 1. juunil algusega kell 13.30 lugemissaalis.

Juhtkond