Alates oktoobrist 2010 töötavad Kuusalu Keskkoolis neli õpikoda: füüsika põhikoolile, füüsika gümnaasiumile, keemia ja bioloogia. Õpikodade näol on tegemist eksperimentidel põhineva vabatahtliku lisaõppega, mida viivad läbi Tartu Ülikooli õppejõud ja magistrandid. Õpikodade programmi juhib Tartu Ülikooli Füüsikainstituut. Iga õpikoda toimub neli tundi korraga ja 7 korda jaotatuna terve õppeaasta peale. Õpikojad töötavad üldreeglina väljaspool õppetööd peale lõunat, põhiliselt on olnud need kell 15.00-19.00.

Õpilased registreerisid õpikodadesse vabatahtlikult. Kui Eestis osaleb kokku õpikodade töös umbes 1400 õpilast, siis Kuusalus registreerisid õpikodadesse end 72 õpilast. Enamus neist õpilastest on jäänud õpikodade tööle truuks ja peavad seda väga vajalikuks ja huvitavaks.

Eksperimendid vastavad õppekava teemadele ja tehakse lisaks ka täiendavaid katseid, mida on pakutud varasematel aastatel olümpiaadidel. Olulisel kohal on katsed koduste kättesaadavate vahenditega. Keemias ja bioloogias on  palju õppekavaväliseid teemasid, mis arendavad üldist teadmiste taset. Füüsikas on vaatluse all terve kooliastme olulised valdkonnad. Näiteks põhikooli füüsika õpikojas on sageli 7. klassi õpilastel palju avastamist, sest nad ei ole ainetunnis neid asju veel õppinud, kuid järgneval kahel aastal on neil kindlasti füüsika tundides kergem materjali omandada. 9. klassi õpilaste jaoks on palju kordamist ja selle kaudu toimub juba varem õpitu kinnistamine. Samasugune teemade käsitlus on ka gümnaasiumi õpikojas.

Tegelikult on õpikodade tugikooli ülesandeks pakkuda lisaõpet mitte ainult oma kooli õpilastele vaid ka teistele ümbruskonna koolidele. Järgmise õppeaasta plaanid ei ole veel Tartu Ülikoolil valmis. Kui me seda tööd jätkame, siis võiksid naaberkoolid kaaluda võimalust, et asjast huvitatud õpilased tuleksid osalema Kuusalu kooli õpikodadesse. Huvilisi võiks ju olla nii Kolgas, Loksal, Kostiveres kui ka Kehras.

Raivo Kontus

Õpikodade tugiisik Kuusalus