Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskusel on heameel teatada, et veebipõhises õpikeskkonnas "Noor teadlane"
(http://bio.edu.ee/teadlane/) algab järjekorras juba kolmas üle-eestiline võistlus. Võisteldakse bioloogiateemaliste uurimuslike ülesannete lahendamises. Seniste võistluste kohta saadud positiivne tagasiside nii õpilastelt kui ka õpetajatelt on  andnud põhjust selle aasta võistlusele kaasata esmakordselt gümnaasiumiõpilased. Võistlusega seonduvad teadusuuringud on näidanud, et õpikeskkonna kasutamine arendab uurimuslikke oskusi ning ainealaseid teadmisi bioloogias integreeritult füüsika ja keemiaga. Võistlus toimub Tiigrihüppe Sihtasutuse toel ning serveri hooldust pakub EENet. Võistlusele registreerimine on avatud 15. aprillist veebilehel http://bio.edu.ee/teadlane. Osalema ootame 2-liikmelisi võistkondi  6.-12. klassidest. Eraldi peetakse arvestust 6.-7., 8.-9.  ja 10.-12. klasside võistkondade osas. Võitjaks on kõige enam punkte kogunud  võistkond.

Ülesannete lahendamise algusaeg või kiirus ei ole olulised. Tähtis on võistlus lõpetada õigeaegselt, 23. maiks. Iga rühma kolm paremat saavad medalid ning auhinna ja 10 paremat diplomi ning meene. Kõigi vanuserühmade 10 paremat kutsutakse 9. juunil toimuvale pidulikule lõpuüritusele Tartu Ülikoolis, kus loositakse nende vahel välja ka mitmeid loosiauhindu.

Ühest koolist osalevate võistkondade arv ei ole piiratud. Samas ei saa siiski võistluse läbimist üldjuhul planeerida bioloogiatundidesse, sest ülesannete lahendamiseks kulub enamasti rohkem aega. Õpilased peavad võistlemiseks arvestama iga nädal 1-3 tundi.

Registreerumine ja keskkonna tutvustus toimub aadressil http://bio.edu.ee/teadlane/.