3.-13. märtsini toimuvad emakeelepäevad 5.-12. klasside õpilastele.

Teisipäeval, 3.03 kohtumine luuletaja Contraga aulas, algusega kell 12 (8.-12. klassid)

Kolmapäeval, 4.03 lühijutu kirjutamise konkurss. Toimub arvutiklassis algusega kell 8 ( 5. -12. klassist 1 - 2 õpilast)

9.03- 13.03 ilusate ja koledate vihikute ning huvitavate tööde näitus lugemissaalis: aasta jooksul õpilaste poolt tehtud huvitavad tööd: projektid, õpimapid ning ilusad ja koledad vihikud.

Sama nädala jooksul võiksite käsitletakse tundides teemat, mis puudutab 19.sajandit (näiteks füüsika: aurulaeva, rongi, raadio jm. leiutamine).

13.03 toimub teatripäev - iga klass etendab ühe 19. saj. maalikunstniku maali. Maalid loositakse. Täpsem info õpilasomavalitsuse nõupidamisel. Selle päeva nimi on AJASTUPÄEV. Riietume sel päeval 19. saj. moe järgi!!!