Kuusalu Keskooli tugikeskus on loodud süsteemse toe ja nõustamise tagamiseks õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

Kuusalu koolis töötavad järgmised tugispetsialistid: 

NimiAmete-mailTelefonRuum
Astrid Rõuk Psühholoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kool 6024 382
mob 5291386
131
Elle Halliksaar Sotsiaalpedagoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kool 6024 387 101
Piret Kukk Eripedagoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kool 6024 389  
Birgit Nurmik

Tugikeskuse juht, HEV koordinaator

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.   Keskus
Krislin Raik Psühholoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.   Keskus

 

Tugispetsialistide põhiülesanded on:

1. Uurida õpilaste arengutingimusi ja -potentsiaali ning muuta vajadusel tingimused arengule sobivaks.

2. Toetada koostöös õpetajate ja lapsevanematega õpilaste arengut.

3. Teha tõhusat meeskonnatööd, et teadvustada raskuseid ning leida konstruktiivselt positiivseid lahendusi.

Eesmärgiks on pakkuda igale õppijale eduelamust.

Tugikeskuse juhi ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine nii koolis kui kooliväliselt.

Tugikeskuse juht koordineerib koostööd tugispetsialistide, õpilaste juhendatajate ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

Psühholoogi põhitööülesanne on õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline teenindamine. Psühholoogiline tegevus toimub individuaalse töö, grupinõustamise ja  perenõustamise vormis.  Psühholoog tegeleb õpiraskustega- ning kohanemis-, käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega õpilastega, nõustab nende vanemaid ja õpetajaid. 

Eripedagoogi põhitegevuseks on erimetoodikaid kasutades suunata hariduslike erivajadustega laste arengut, kujundada õpioskusi, soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Eripedagoogi tundides õpitakse väikestes gruppides ning kõik lapsed saavad vajalikul hulgal individuaalset tähelepanu. Tundides tegeletakse õigekirja õppimise, lugemisoskuse parandamise, suulise väljendusoskuse arendamise ja palju muu olulisega. Lahendatakse tähelepanu, mälu ja taju arendavaid ülesandeid.

Sotsiaalpedagoog pakub abi ja toetust koolis tekkivate probleemide lahendamisel, jälgib koolikohustuse täitmist, on vahelüliks kohaliku omavalitsuse lastekaitse-, haridusvaldkonna spetsialisti ning sotsiaaltöötajaga suhtlemisel, esindab õpilasi vajadusel väljaspool kooli.

Õpiabi õpetaja nõustab lapsevanemat erivajadusega õpilase arendamisel ning toimetuleku toetamisel. Selgitab välja psüühiliste protsesside arengutaseme ning lähtuvalt vajadusest, aitab jõukohastada õpilase õppimist tunnis või rühmatunnis, vajadusel ka klassis.