Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

§ 2. Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

(1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 20. mai 2019. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–22. mai 2019. a;

4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 28. mai 2019. a;

5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 28.–29. mai 2019. a;

6) matemaatika (kirjalik) – 30. mai 2019. a.

§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;

3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a; 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.