Kuusalu Kooli teenetemärk asutati aastal 1990.

Teenetemärk antakse koolile osutatud teenete eest ja õpetajatele pedagoogiliste teenete tunnustamiseks.

Teenetemärk antakse üks kord aastas - 17. oktoobril kooli aastapäeval.

teenetemark

Teenetemärgi omanikud:

Laine Kadajas
Heino Kadajas (1928 – 2005)
Alma Hiob (1908 - 2006)
Emil Eskla (1908 - 1995)
Marta Tarn (1908 - 1995)
Aliise Rea (1935 - 2018)
Kalju Rea (1931 - 2015)
Arnold Vunk (1922 - 1992)
Ülo Veeleid
Menda Kirsmaa
Virve Eskla
Tõnu Lindvet (1941 - 2010)
Taavi Esko
Reet Kadaste
Elle Ardel
Erna Laanpere
Hilja Sarap
Niina Esko
Taimi Palu
Anu Ukkivi
Enn Kirsman
Aleksander Ardel 2013 (1943 - 2020)
Ene Soekov 2013
Sirje Päll 2013
Margus Keerma 2014 (1963 - 2018)
Aili Kontus 2015
Elle Halliksaar 2015
Riina Jalakas 2015
Saima Kallionsivu 2015
Heli Perg 2016
Silvi Mäits 2016
Vello Sats 2016
Ingrit Keerma 2017
Sirje Paunel 2017
Margit Vunk 2017
Sirje Vaard 2018
Astrid Rõuk 2018
Jüri Rebane 2018
Ene Uibo 2019
Viive Abel 2019

Ene Lõoke 2020
Margit Krönström 2020
Maire Kuuse 2020
Signe Täll 2020
Kai Peterson 2020
Urmas Mark 2020

Vaata ka dokumenti Teenetemärgi omistamise kord.