Kooli huviringid 2017/2018 õppeaastal:

  aeg sihtrühm ring juhendaja ruum
ESMASPÄEV 1. tund 3c tants S.Mäits võimla
  1. tund 1c peotants V.Rebane aula
  2. tund 4b peotants V.Rebane aula
  3. tund 4a peotants V.Rebane aula
  4. tund 3a peotants V.Rebane aula
  5. tund 2b peotants V.Rebane aula
  5. tund 2c tants S.Mäits võimla
  6. tund 3.-4. kl mudilaskoor N.Esko aula/ 116
  6. tund 4.-6.kl maailma (h)arutamine H.Paiste lugemissaal
  6. tund 2.-4.kl showtants S.Kallionsivu spordihoone
  6. tund 4.-5. kl  nupukad M.Rumm 120
  7. -8. tund 1.-2. kl meisterdamine V.Marnat 116
  7. tund 8. kl loodusteaduste ring E.Sarap, K.Tensing, M.Koppel 126
  7. tund 6a rahvatants E.Krasmus aula
  7. tund 3.-4. kl showtants S.Kallionsivu spordihoone
  8. tund 4.-5.kl P pallimängud S.Treufeld spordihoone
  8. tund 4.-5. kl T pallimängud I.Keerma spordihoone
  17 - 18.15 PK ujumine M.Seiman ujula
           
TEISIPÄEV 1. tund 3d tants S.Mäits aula
  5. tund 3b tants K-A.Reiska võimla
  6. tund 4c tants K-A.Reiska võimla
  6. tund 2. kl mudilaskoor N.Esko aula
  7. tund PK näitering S.Kallionsivu aula
  7. tund 3. kl nupukad P.Kamber  
  7. tund 2.-3. kl liikumismängud I.Keerma spordihoone
  7.-8. tund 3.-4. kl meisterdamine V.Marnat 116
  8. tund 5.-8. kl lastekoor T.Esko aula
  8. tund 6.-8. kl lauamänguring O.Helde 117
  8. tund 11. kl teaduskool T.Bender 214
  8. tund 5.-12. kl laulusõprade ring K.Peterson 203
           
KOLMAPÄEV 1. tund 1a tants S.Mäits aula
  2. tund 2. kl nupukad P.Kamber  
  6. tund 3.-4. kl mudilaskoor N.Esko aula
  6.-7. tund PK P poistekoor T.Esko 122
  7. tund 5, 8. kl minifirma K.Tensing 212
  7. tund 2.-4. kl näitering S.Kallionsivu aula
  7.-8. tund PK robootika U.Mark 113
  8. tund 9. kl matemaatikaring K.Tensing 212
  8. tund 6.-8. kl lauamänguring O.Helde 117
  8. tund 8.-9. kl pallimängud I.Eeriksoo spordihoone
  8. tund 4.-5. kl pallimängud S.Treufeld spordihoone
  16-17.00   pallimängud I.Eeriksoo spordihoone
  16-18.00 gümn rahvatants E.Krasmus aula
  17.30   ujumine M.Seiman ujula
           
NELJAPÄEV 1. tund 1.kl tants E.Aasa spordihoone
  1. tund 3. kl rahvatants K.Kukk aula
  4. tund 3b rahvatants K.-A. Reiska võimla
  5. tund 4c rahvatants K.-A. Reiska võimla
  6. tund 2. kl mudilaskoor N.Esko aula
  7. tund 4c rahvatants K-A.Reiska aula
  7. tund 4.-5. kl P poisteansambel T.Esko 122
  7. tund 8. kl teadusklubi K.Tensing 212
  7. tund 5.-8. kl ajalooring V.Raidla 120
  7.  tund algkl loodusring E.Sarap 126
  7. tund 1. kl liikumismängud S.Treufeld spordihoone
  7.-8. tund PK robootika U.Mark 113
  8.  tund 5.-9. kl loodusring E.Sarap 126
  8. tund 8.-9. kl teaduskool K.Tensing 212
  8. tund 5.-8. kl lastekoor T.Esko aula
  8. tund 7. kl rahvatants K.Kukk võimla
  15.30 8b rahvatants K.Kukk aula
  15.30 G võrkpall I.Eeriksoo spordihoone
  17.00 5.-6. kl poiste ansambel T.Esko 122
           
REEDE 1. tund 1b tants S.Mäits aula
  4. tund 2a tants S.Mäits aula
  13.30 PK näitering S.Kallionsivu aula
  14.00 keskkool rahvatants K.Kukk võimla
  14.00 9.-12. kl noortekoor T.Esko aula
  15.30 keskkool näitering S.Kallionsivu aula