ftype_doc Töötajate tunnustamise kord

KUUSALU KESKKOOLI TÖÖTAJATE TUNNUSTAMISE KORD

Töö- ja puhkeaja seaduse paragrahvi 13 lõike 1, paragrahvi 30 lõike 1 ja paragrahvi 31 alusel võimaldada töötajatele lisapuhkepäevi alljärgnevalt:

1. Nädalavahetusel toimunud riigieksamil komisjonis olemise eest – 1 lisapäev;

2. Põhikooli eesti keele, inglise keele ja matemaatika eksamitööde parandamise eest – kuni 3 lisapäeva;

3. Nädalavahetusel toimunud olümpiaadidel, konkurssidel ja muudel üritustel õpilastega kooli au eest väljas olemise eest – 1 lisapäev korra eest;

4. Doonoripäeval vere loovutamise eest – 1 lisapäev;

5. Õpilastega klassiekskursioonil olemise eest - iga puhkepäeva eest 1 lisapäev, iga oldud öö eest 1 lisapäev.

Töötajatele võib direktori käskkirjaga maksta palgafondist alljärgnevaid ühekordseid preemiaid ja toetusi:

1. jõulutoetust palgakomisjoni otsuse põhjal;

2. lisapreemiat õppeaasta lõpus õppealajuhatajate ettepanekul tulemusliku töö eest järgmistes valdkondades:

  • olümpiaadid, võistlused, konkursid, uurimustööd, üritused
  • klassijuhataja töö
  • õpiabi toetamine
  • õpetajate koolitamine
  • projektitöö
  • kutsevalikualane töö
  • ainekomisjoni esimehe töö
  • laulu- ja tantsupeol osalemine
  • hoolekogu töös osalemine
  • õppenõukogu sekretäri, atesteerimiskomisjoni sekretäri töö;


3. riigieksamite konsultatsioonide eest kuni 500 krooni;

4. riigieksamil üle 90 punkti saanud õpilase õpetajale 500 krooni.

Teised tunnustamise võimalused:

1. direktori käskkiri hea saavutuse eest;

2. 4., 9. ja 12. klasside juhatajatele õppeaasta lõpus raamat ja kooli tänukiri;

3. kõrgkoolis õppimise ajal õppetoetus;

4. tööjuubeli (alates 10-st tööaastast) puhul kooli tänukiri;

5. kooli teenete märk vastavalt Teenetemärgi statuudile.