Uus algav nädal toob palju rõõmu ning paneb taas koolimaja kihama. 1.-4. ja 9. klasside õpilastel on võimalus taas harjuda kooliskäimise rütmiga. Kooli on oodatud ka haridusliku erivajadusega õpilased, kellega võtab ühendust kooli õppetoe meeskond. Samas peame selle kõrval siiski olema ettevaatlikud ning järgima kehtestatud piiranguid ja soovitusi.

1) Hajutamine koolis. Selle jaoks, et koolis viiruse levikut takistada hajutame võimaluste piires koolimajas õpilasi. Nihutame natukene koolipäeva sees tundide aegu, et vahetundide algused õpilastel erinevatel aegadel oleksid. Lisaks hajutame ka lõunasöökide aegu, et õpilaste arvu sööklas vähendada. Loomulikult jätkame klasside tuulutamist, pöörame suuremat tähelepanu kätehügieenile, vahetundides suuname õpilasi võimalikult palju õue ning rakendame ka tundides õuesõppemeetodeid.

 

2) Maski kandmine. Haridus- ja Teaduministeeriumi korraldusest tulenevalt peavad siseruumides kandma maski nii õppijad kui kooli personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

3) Koolibussid. Koolibussid lahkuvad pärastlõunal kooli juurest tavapärasest tund aega varem (v.a J liin). Bussiajad jäävad kehtima nii kaua, kuni kehtib praegune koolikorraldus. Kui kooli lubatakse rohkem õpilasi, siis muudame vastavalt oludele. Palume pikapäevarühmas osaleda õpilastel ainult siis, kui selleks on tõesti vajadus.

4) Huviringid. Huviringid on siseruumides keelatud, välitingimustes võib olla grupis maksimaalselt 10 liiget (koos õpetajaga)

5) Ekskursioonid. Ekskursioonid ja õppekäigud on lubatud, kui tegemist on vaid ühe klassi õpilastega.

6) Arvutite tagastamine. Palume kõigil, kes naasevad kontaktõppesse tagastada kooli poolt laenutatud arvutid.

7) Juhul kui õpilane viibis koolivaheajal välisreisil, siis tuleb jääda 10 päevaks eneseisolatsiooni või teha mitte vähem kui kuuepäevase vahega kaks testi. Kooli võib minna alles pärast teist negatiivset testitulemust. Kui testi tulemus on positiivne tuleb lähtuda eneseisolatsiooni nõuetest.

8) Esmaspäevast algab koolipäev kell 08:00. https://www.kuusalu.edu.ee/oppetoeoe-korraldus/tundide-ajad