Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

 

Distantsõppe juhend

Üldised käitumisnormid
• Saabudes välisriigist tuleb toimida vastavalt Välisministeeriumi kodulehel jagatavale infole: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
• Soovitame vältida suuri kogunemisi ja üritusi.

Kui terve kool on distantsõppel, alustame tundidega kell 9.00. 

Sel juhul on tundide ajad järgmised:
1. 9.00 – 9.45
2. 10.00 – 10.45
3. 11.00 – 11.45
4. 12.00 – 12.45
5. 13.00 – 13.45
6. 14.00 – 14.45
7. 15.00 – 15.45
8. 16.00 – 16.45

Õpilased

• Kui saate teate koolipäeva jooksul, et klass läheb distantsõppele, siis palun võtke koolist lahkudes kõik õppetarbed koju kaasa;
• Soovitus on hoida õppetarbeid igapäevaselt kodus, et need oleksid vajadusel olemas;
• Õpetajad märgivad päeva õppeülesanded eKooli hiljemalt samal päeval kell 8.00;
• Järgime tunniplaani ning videotunnid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel, videotunni toimumise aja annab õpetaja teada hiljemalt eelmisel päeval kell 16.00;
• Kui õpilane puudub videotunnist ette teatamata, märgib õpetaja ta eKoolis puudujaks;
• Palume tähtaegadest kinni pidada ja kui tekib probleeme, siis võtke õpetajaga ühendust;
• Ainealaste probleemide korral tuleb pöörduda aineõpetaja poole;
• Kui õpilasel puudub arvuti, kaamera või on tuge vaja muu tehnilise vahendi osas, siis tuleb pöörduda klassijuhataja poole;
• Õpilase esmane kontaktisik koolis on klassijuhataja;
• Kui õpilased on saadetud distantsõppele, siis ei ole lubatud käia ka huviringides;
• Soovitame järgida kindlat päevakava - ärge unustage liikumispause.

Vanemad

• Kui klass peab minema distantsõppele, siis annab sellekohase info klassijuhataja;
• Kui klass on saadetud distantsõppele ajal, mil õpilastel ei olnud võimalik koolist asju kaasa võtta, siis asjade kontaktivaba üleandmine toimub hiljemalt ülejärgmisel koolipäeval (I – IV klass);
• Peamine infosüsteem ning suhtluskanal on eKool, alates VII klassist ka MS Teams;
• Kui klass on saadetud kaheks nädalaks või kauemaks distantsõppele, siis organiseerime ka toidupakid, mille kontaktivaba kättetoimetamine toimub hiljemalt ülejärgmisel koolipäeval; kui distantsõppele on suunatud terve kool, siis täpsustatakse kuupäev eraldi;
• Kui laps jääb distantsõppe ajal haigeks, siis tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat, kes seejärel märgib õpilase eKoolis haigeks;
• Kui laps on saadetud distantsõppele, siis ei ole lubatud käia ka huviringides;
• Toetage oma lapsi päevakava koostamisel;
• Soovitame päevakavasse sisse viia ka liikumispausid.

Lapsevanemad, kellel on distantsõppe perioodil mure lapse turvalisuse pärast kodus, palun pöörduge kooli direktori poole (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel. 56 56 5887) ning leiame lahendused juhtumipõhiselt.

Õpilaste toetamine
• Kooli psühholoogid ja eripedagoogid toetavad õpilasi läbi e-keskkondade ning nende juurde on võimalik aeg broneerida läbi broneerimissüsteemi: https://tinyurl.com/broneeritugi

Muu info

Kui klass läheb ootamatult distantsõppele ning osadel õppijatel on õppetööks vajalikud vahendid koolis, siis pakime kokkulepitud ajaks igale õpilasele tema asjad kilekotti ning paneme kokkulepitud kohta (klassijuhataja annab täpsed juhised);

Õpetajale

Kui klass on distantsõppel, siis on meie eesmärk sellel perioodil toetada õpilasi nende õpingutes.

Kokkulepped:

• Peamine suhtluskanal õpetaja, õpilase ja lapsevanemaga on eKool;
• Järgime tunniplaani ning videotunnid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel. Videotunni toimumise aja annab õpetaja teada eKoolis hiljemalt eelmisel päeval kella 16ks;
• Kui õpilane puudub videotunnist ilma ette teatamata, märgib õpetaja ta eKoolis puudujaks;
• Ainemahust ja õppetöökorraldusest sõltuvalt võib õpetaja õpilastega kokku leppida õppetöö läbiviimise näiteks nädalapõhiselt;
• Õpetaja märgib eKooli tööülesanded hiljemalt kell 8.00 sama päeva hommikul;
• Õpetaja sisestab eKooli tunnikirjelduse alla ainetunni teema.
• Kodutöö lahtris on tööülesanne koos tähtajaga + viide õppematerjalidele.
• Materjalide jagamiseks ning kodutööde esitamiseks kasutame I-VI klassis eKooli, VII-XII klassis MS Teams keskkonda;
• Tähtaegade määramisel tuleb arvestada õpilaste võimalusi ja olla vajadusel paindlik;
• Veebitunnid märgime kodutööde alla;
• Klassijuhataja kohtub oma klassi õpilastega kokkulepitud veebikeskkonnas vähemalt üks kord nädalas klassijuhataja tunnis;
• Distantsõppe perioodil võib töid hinnata kas numbriliselt (viiepallisüsteemis) või arvestatud/mittearvestatud. Kokkuvõttev hinne (trimestrihinne, aastahinne, kursusehinne, kooliastmehinne) peab reeglina olema numbriline;
• Haridusliku erivajadusega või individuaalsel õppekaval olevat õpilast hindame reeglina arvestatud/ mittearvestatud;
• Õpetaja annab õpilastele vaid tunnitöid. Distantsõppe ajal kodutöid lisaks ei anta.
• Õpetaja on oma tunniplaanijärgse tunni ajal õpilastele kättesaadav ja vajadusel vastab õpilaste küsimustele.

Viited: HTM ja Terviseamet

Vaata ka videotundide läbiviimise ja osalemise hea tava meie koolis.