Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-3/8 27.09.2018

ÕPILASKODU PÄEVAKAVA

7.00 - 7.30 ÄRATUS, HOMMIKUNE TUALETT, TOA KORRASTAMINE

7.30 - 7.45 HOMMIKUSÖÖK

7.45 - 7.55 ETTEVALMISTUSED KOOLIKS, LAHKUMINE ÕPILASKODUST

8.00 - 15.35 ÕPPETÖÖ KOOLIS (sh söömine söögivahetundides)

15.15 - 15.45 LÕUNASÖÖK

15.30 - 17.00 PUHKEAEG, HUVIALARINGIDES OSALEMINE, ÕPPIMINE (sh konsultatsioonitundides)

17.00 - 18.30 ÕPPIMINE (individuaalne ja väikestes gruppides)

18.30 - 19.00 ÕHTUSÖÖK

19.30 - 21.00 VABA AEG, KOHUSTUSLIKU KIRJANDUSE LUGEMINE

20.00 KESKASTME ÕPILASTE (4 - 9. KLASS) ÕPILASKODUSSE TAGASI JÕUDMINE

20.00 – 21.00 ÜHISTEGEVUSED TOAS JA/VÕI ÕUES

21.30 KESKASTME ÕPILASTEL ÕHTUNE TUALETT JA ETTEVALMISTUSED MAGAMAMINEKUKS, VAIKUS ÕPILASKODUS.

22.00 KESKASTME ÕPILASTEL ÖÖRAHU, SELLE TAGAMISEKS PANEME TELEFONID PUHKETUPPA. KELLEL ON VAJA, SAAB PANNA LAADIMA. KESKKOOLI ÕPILASTE TAGASI JÕUDMINE ÕPILASKODUSSE,
LIIKUMINE VAIKSELT!

22.30 KESKKOOLI ÕPILASTE ÕHTUNE TUALETT, ETTEVALMISTUSED MAGAMAMINEKUKS

23.00 ÖÖRAHU

Üldine kokkulepe:
Õpilaskodust välja minnes annab õpilane kasvatajale alati teada, kuhu ja kui kauaks läheb!
Telefonid antakse ööseks ära, et tagada rahulik ööuni.