Üleskutse Kuusalu valla haridusasutustele

Teeme pai

Kuusalu Keskkool kutsub üles aprillikuus rohkem märkama headust, hoolivust, tänulikkust ja tegema selle eest pai!
Märkame aprillis rohkem, kui keegi meid aitab, meile toeks on, kui keegi meile hea sõna ütleb. Märkame ka neid toredaid asju, mis tunduvad nii igapäevased! Räägime aprillis rohkem tänutundest ja selle väljendamise viisidest. Tänulikkust ja headust saab väljendada näiteks sõnaga, pildiga, luuletusega, kirjaga, pereringis kallistusega. 

Leiame veel viise, kuidas oma tänulikkust näidata!

2019. - 2020. õppeaastal osalesid meie õpetajad kahel väärtusteemalisel koolitusel. EL

Esimene koolitus toimus 2019. a sügisel. Viisime koos TÜ Eetikakeskuse koolitajatega läbi koolituspäeva pealkirjaga „Väärtuspõhine kool – väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber.“
Märtsikuus kohtusime Eesti Looma- ja Loomateraapiakeskuse koolitaja Kristi Raavaga. Tema koolituse pealkirjaks sai „Väärtuspõhine kool – kontakt iseenda ja maailmaga“. Mõlemal koolitusel osales üle 40 õpetaja ja töötaja.
Koolitused rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Koolituste teemad:
Väärtuste funktsioonid koolielus käitumise ja tegevuse seisukohalt. Väärtuste avaldumine õpetaja käitumises, otsustes, valikutes. Õpetaja kui väärtuskasvataja. Õpetaja professionaalse arengu toetamine läbi väärtuspõhise eneseanalüüsi. Väärtuste avaldumine koolis ja väärtuste lõimimine õppetöösse.
Kontakt iseenda ja oma väärtustega. Kuidas väärtused mõjutavad mind tööl ja kodus? Miks ma olen õpetaja ja milline õpetaja ma olen? Mina ja minu vajadused. Kontakt keskkonnaga. Kontakt teiste inimestega.