Täna selgus, et meil on koolitöötajate seas COVID-19 positiivseid, lisaks on ka õpilaste seas koroonapositiivseid. Mõne töötaja testi tulemust veel ootame. Valla kriisikomisjon otsustas, et saadame tänaseks/homseks kogu kooli distantsõppele. Ootame Terviseameti seisukohta ning edasised sammud otsustame enne nädala lõppu.

Distantsõppele saatmine oli kooli jaoks vajalik, et välja selgitada lähikontaktsete arv. Oleme selles suunas tööd tegemas ning hetkel on töötajate seas lähikontakseid, kes eneseisolatsiooni saadetakse, üle 30 (see on umbes pool kõikidest õpetajatest). On väga tõenäoline, et see ring laieneb, kui positiivseid testi tulemusi lisandub.

Oleme Terviseametiga kokku leppinud, et kõikidele kooli töötajatele, kes ei ole haiged või eneseisolatsioonis, pakutakse uue nädala alguses COVID-19 testimise võimalus.

Kui oleme välja selgitanud kõik lähikontaktsed, siis saame hinnata, mil määral ja millal on võimalik koolis õppetööd jätkata. Lähikontaktsete välja selgitamisel peame arvestama, et suur osa lapsi käib koolibussidega, nakatumine on seotud ka huviharidusega jne. Kui see on lastele ja töötajatele turvaline, siis kindlasti jätkame juba varem kui kahe nädala möödudes.

Saadan esimesel võimalusel täpsustunud info. Homme oleme kindlasti kogu kooliga distantsõppel, kuid arvestades eneseisolatsiooni perioodi pikkust, siis võimalik, et saame koolis kontaktõppe taastada alles 3. detsembril.

Püsime terved!
Kristi Tarik