Esmaspäevast (11.01) on oodatud kooli kontaktõppesse 1.- 4. ja  9. ning 12. klasside õpilased, ülejäänud klassidega jätkame distantsõppes.

Lähtuvalt valitsuse kehtestatud piirangutest on järgmisel nädalal õppetöö korraldatud järgnevalt:

 • Esmaspäeval (11.01) on kooli oodatud 1.-4. ja  9. ning 12. klasside õpilased. Ülejäänud klassid jätkavad distantsõppes. Lisaks on kooli oodatud ka haridusliku erivajadusega ning väikeklasside õpilased (klassijuhatajad jagavad täpsemat infot);
 • Õpilasliinid sõidavad tavapärase graafiku alusel. Alates 12-aastast on bussis maskikandmise kohustus, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • Kontaktõppes siseruumides huviringe ei toimu ning väljaspool õppetööd on spordikeskus suletud.
 • Pikapäevarühmad toimuvad tavapäraselt, kuid palume lapsevanematel kaaluda pikapäevarühma vajadust ning võimalusel võiksid õpilased pärast tundide lõppu koju minna;
 • Distantsõppel olevatel õpilastel on võimalik koolilõuna asendamiseks saada toidupakk. Selle kohta tuleb eraldi kiri lapsevanematele;
 • Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Nõue tuleneb valitsuse korraldusest, seega tuleb maski kanda nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi. Mõistame, et maskiga harjumine võtab aega. Palume kõigil endale sobivad maskid kodust kaasa võtta. Kool annab maski juhul, kui oma mask on koju jäänud.
 • Hajutamise eesmärgil on söögivahetunnid planeeritud järgmiselt:
  • 10:20 – I klassid
  • 10:35 – II klassid, III a, III b ja III e
  • 11:40 – III c, III d ja IV klassid
  • 12:45 – IX klassid ja XII klass
 • Et koolimajas viibijaid veelgi rohkem hajutada ja kontaktide hulka vähendada, võib muutuda ajutiselt mõne klassi koduklass. Kui koduklass muutub, jagab selle kohta täpsemat infot klassijuhataja.
 • Vahetundides üritame samuti võimaluste piirides õpilasi hajutada koolimajas. Ilusate ilmade puhul veedame osad vahetunnid ka õues.

Püsime terved!