Leppisime kokku videotundide läbiviimise ja osalemise hea tava meie koolis.

VIDEOTUNDIDE HEA TAVA

1. Videotund on nagu tavaline ainetund, ainult interneti vahendusel videokõnet võimaldavas keskkonnas ning seal kehtivad kõik tavapärased tunnireeglid. Alates 6. klassist toimuvad videotunnid Teamsis.
2. Üldjuhul toimuvad videotunnid tunniplaanis ettenähtud ajal, kui eKoolis pole teisiti kirjas.
3. Videotundi alustab ja ka lõpetab õpetaja.
4. Tunnis osalemiseks vali vaikne koht. Lepi kokku, et tunni ajal Sind keegi ei segaks. Jälgi, et samal ajal ei mängiks televiisor, raadio ega kõlaks muusika.
5. Videotunnis osalevad ainult õpilased ja õpetaja.
6. Videotunnist osavõtt on kohustuslik ja veebitundi ei hilineta.
7. Kui Sa mingil põhjusel veebitunnis osaleda ei saa, siis teavita aineõpetajat, kes fikseerib puudumise põhjuse eKoolis
8. Hoolitse selle eest, et arvuti või nutiseade oleks varustatud veebikaamera ja mikrofoniga.
9. Logi arvutisse või nutiseadmesse pisut enne tunni algust ning veendu, et internetiühendus, kaamera ja mikrofon toimivad.
10. Kui vähegi võimalik, siis kasuta kaamerat – mitte kellelegi ei meeldi suhelda igasuguse tagasisideta. Videopildi mitte näitamiseks peavad olema mõjuvad põhjused (nt ei ole kaamerat), õpetajale tuleb põhjuseid selgitada.
11. Videotunnis olles veendu, et mikrofon on välja lülitatud ja kaamera sees.
12. Mikrofon lülita sisse üksnes rääkimise ajaks. See võimaldab vältida kajade tekkimist ja heli kvaliteet on parem. Räägib üks inimene korraga.
13. Kui midagi jäi arusaamatuks, siis anna sellest kohe märku, nt käetõstmisega.
14. Vestlusaknas kirjuta ainult tunniga seotud teemadel. Ära kasuta seda millegi muu jagamiseks ega lihtsalt oma emotsioonide väljendamiseks.
15. Kui Sul tekivad tehnilised probleemid, siis kirjuta nendest õpetajale esimesel võimalusel.
16. Videotunnis ei tegeleta kõrvaliste asjadega.
17. Õpetaja salvestab videotunni vajadusel järelevaatamiseks. Kui õpetaja salvestab videotundi, siis ta teavitab sellest osalisi.
18. Videotunnis korda rikkuvad õpilased eemaldatakse tunnist ja nad peavad õppematerjali iseseisvalt omandama ja ülesanded sooritama.

 

 

Attachments
VIDEOTUNDIDE HEA TAVA.pdf [148.17Kb]
Uploaded Esmaspäev, 14 Detsember 2020 by Administraator