Head Kuusalu Keskkooli õpilased, lapsevanemad ja õpetajad

Jõuluvaheaeg on lähenemas tormilise kiirusega ja sellega seoses ootavad meid ees uued väljakutsed. Detsembri lõpus läheb lammutamisele kooli õpilaskodu tiib ning sellega koos ka kaheksa klassiruumi, lisaks veel väikeklasside klassiruume. Samale kohale kerkib aastaga uus ja kaasaegne algklasside tiib. Ootame uut kooli osa juba ammu, kuid suurte ja ilusate eesmärkide nimel peame ühe aasta jooksul hakkama saama palju kitsamates tingimustes. Arvestades, et ka praegu on koolis ruumide puudus, siis veel väiksem arv klassiruume sunnib meid muutma õppetöö korraldust alates jaanuarist 2021.

Meie eesmärgiks on ka ehitusperioodil pakkuda eesmärgipärast õpet ning toetada õpilasi heade õpitulemuste saavutamisel.

Uus õppetöö korraldus alates jaanuarist 2021. a.

I – VI klassid ja kõik väikeklassid jätkavad õppetööd samamoodi nagu siiani, kuid tuleb arvestada sellega, et osad tunnid võivad toimuda praegusest erinevates klassiruumides.

VII – XII klassides rakendub alates jaanuarist 2021 süsteem üks nädal distantsõpet, kaks nädalat kontaktõpet koolis (1+2 süsteem).

Esialgsed distantsõppe nädalad:

VII ja X klasside distantsõppe nädalad (kokku 7): 11.01-15.01, 01.02-05.02, 01.03-05.03, 22.03-26.03, 12.04-16.04, 10.05-14.05 ja 31.05-04.06.

VIII ja XI klasside distantsõppe nädalad (kokku 7): 18.01-22.01, 08.02-12.02, 08.03-12.03, 29.03-02.04, 26.04-30.04, 17.05-21.05 ja 07.06-11.06.

IX ja XII klasside distantsõppe nädalad (kokku 4): 25.01-29.01, 15.02-19.02, 15.03-19.03 ja 05.04-09.04 (NB! 13.04 on XII klassi lõpukell ning pärast seda IX klassidele distantsõppe nädalaid edasi ei rakenda).

Selline õppetöö korraldus on praegu planeeritud käesoleva kooliaasta lõpuni, kuid kindlasti analüüsime ka vahepeal selle toimimist ja oleme valmis paindlikult muudatusi sisse viima. Järgmise kooliaasta õppetöö korraldust arutame kevadel.

Kaalumisel oli neli võimalust õppetöö korraldamiseks, kuid võrreldes erinevaid variante leidsime, et 1+2 süsteem võimaldab kõige eesmärgipärasemalt õppetööle keskenduda. Kaasaegne ja muutuv maailm liigub aina rohkem sinnapoole, et pärast kooli lõpetamist (kõrghariduses ja tööturul) oodatakse üha enam iseseisvust, oskust aega planeerida, oskusi eesmärke seada, digitehnoloogiat kasutada. Lisaks võimaldab see süsteem tekitada rütmi, mida on kerge järgida. Valiku tegemisel arutasime võimalused läbi õpetajatega, koolipidajaga ning andsime võimaluse ka õpilasesindusele arvamuse avaldamiseks. Eelpool toodud huvigrupid eelistasid kõik valitud õppetöö korralduse varianti.

Kaalumisel olid veel võimalused:

  • Rakendada distantsõpet 1-2 päevaste perioodide kaupa libiseva graafiku alusel alates VII klassidest. Selle süsteemi nõrgaks kohaks on selge rütmi puudus, sest distantsõppel olevad nädalapäevad on pidevas muutumises, aja planeerimise ja eesmärgistamise oskusi on keeruline arendada. Suure tõenäosusega tekib nii õpilastel kui õpetajatel aja jooksul segadus, millistel päevadel, mis klassid on koolis ja vastupidi.
  • Viia koolis õppetöö kahte vahetusse – õhtupoolne vahetus ja hommikupoolne vahetus. Selle süsteemi rakendamise teeb keerukaks eelkõige koolibusside süsteemi ümberkorraldus, kooli töötajate tööaja planeerimine (nt toitlustamine), huviringide ajakava jne.
  • Leida vallas lisaruume ning paigutada osad klassid teistesse ruumidesse (lasteaiad, teised koolid jms). Selle süsteemi puhul muutub keeruliseks õpilaste toetamine tugisüsteemi poolt, koolibusside graafiku ümberkorraldamine ning muu hulgas ka õpetajate liikumine erinevate hoonete vahel.

Toitlustamine distantsõppe perioodil

Koolitoitu pakume ka distantsõppe perioodil, kuid seda sarnaselt kevadele, toidupakkide näol. Koostame toidupakid kahe nädala kaupa (10.00€ / pakk), sest see võimaldab toidupakkidesse panna suuremat valikuid tooteid. Õpilased saavad toidupakid kätte viimasel koolipäeval enne uuele distantsõppe nädalale minekut. Jaanuari esimesel koolinädalal distantsõppel olevad õpilased saavad esimese toidupaki kooli tagasi tulles.

Toidupakkide jaotamise eel teeme lastevanemate seas küsitluse, et välja selgitada, kes soovivad toidupakki ja millistes peredes tulevad toidupakile järgi lapsevanemad ja millistes peredes võtab laps ise koolist toidupaki kaasa.

Osalemine huviringides distantsõppe perioodil

Distantsõppe perioodid ei muuda huviringide ajakava. Eraldi transporti huviringidesse tulemiseks ei korraldata. Kaugemal elavad õpilased, kes jalgsi kooli tulla ei saa, peaksid kasutama ühistransporti või leidma muid võimalusi sel perioodil huviringidesse jõudmiseks.

Tugimeeskond

Tugimeeskond (sotsiaalpedagoog, koolipsühholoogid, eripedagoog, HEV-koordinaator) toetab õpilasi ka distantsõppe perioodil ja pakub vajadusel kohtumisi ka veebi vahendusel. Nende juurde aja broneerimiseks saab kasutada linki: https://tinyurl.com/broneeritugi

Ruumide muutused

Alates jaanuarist algab kooli ümbruses aktiivne ehitustegevus, mis toob endaga kaasa ka muid muutusi. Kogu kooli garderoobi uueks asukohaks saab kooli võimla. Lisaks võtame klassiruumidena igapäevaselt kasutusse arvutiklassi, raamatukogu lugemissaali ning vajadusel ka aula. Arvestada tuleb kooli ümbruses liikumise ümberkorraldamisega. Täpsemad juhised koostame enne käesoleva aasta lõppu, kui oleme saanud täpsema ülevaate ümberkorraldustest ehitajalt.

Jaanuarikuu lähenedes saadame kindlasti veel täpsustavat infot seoses õppetöö läbiviimisega (kokkulepped veebitundide läbiviimiseks, õppeülesannete andmise süsteem, õppematerjalide jagamine, tööde tähtajad, liikumine kooli ümbruses).

Kui uue õppetöö korralduse kohta tekkib küsimusi, siis need  on oodatud aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Korduva sisuga küsimused koondame iganädalaselt kokku ja saadame need koos vastustega kõikidele lastevanematele läbi eKooli ning lisame ka kodulehele. Väga oodatud on kõik konstruktiivsed ettepanekud ja tähelepanekud!

Meeldivate koostöösoovidega

Kristi Tarik

Kuusalu Keskkooli koolijuht