Hoolekogu esitatud küsimused ning kooli vastused seoses õppetöökorraldusega alates 2021.a.

  • Kas jaanuarist toimub samamoodi kui on koroona juhendis kirjas (videotunnid vastavalt 1, 2, 3 päevas)?

Selle juhendi vaatame distantsõppe perioodideks üle ning kindlasti päris seda juhendit ei kasuta. Antud juhend on praegu koostatud ootamatu distantsõppe jaoks. Samas usun, et mitmed punktid saavad olema samad. Videotundide arvu vaatame üle juba käesolevas juhendis „Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral“. Kaks klassi olid just kaks nädalat distantsõppel ning viisime nende lastevanemate ning õpilaste seas läbi küsitluse, kus selgus, et ei lapsevanemad ega lapsed ei tunneta, et arvutis veedetud aeg oleks liialt suur. Seega võtame piirangud videotundide arvule ära.

Head Kuusalu Keskkooli õpilased, lapsevanemad ja õpetajad

Jõuluvaheaeg on lähenemas tormilise kiirusega ja sellega seoses ootavad meid ees uued väljakutsed. Detsembri lõpus läheb lammutamisele kooli õpilaskodu tiib ning sellega koos ka kaheksa klassiruumi, lisaks veel väikeklasside klassiruume. Samale kohale kerkib aastaga uus ja kaasaegne algklasside tiib. Ootame uut kooli osa juba ammu, kuid suurte ja ilusate eesmärkide nimel peame ühe aasta jooksul hakkama saama palju kitsamates tingimustes. Arvestades, et ka praegu on koolis ruumide puudus, siis veel väiksem arv klassiruume sunnib meid muutma õppetöö korraldust alates jaanuarist 2021.

Meie eesmärgiks on ka ehitusperioodil pakkuda eesmärgipärast õpet ning toetada õpilasi heade õpitulemuste saavutamisel.

Uus õppetöö korraldus alates jaanuarist 2021. a.