Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Praegu teada oleva info kohaselt taastub alates järgmisest esmaspäevast (25.01) õppetöö kontaktõppes kõikides kooliastmetes. Õppetöö taastumisega hakkame järgmisest nädalast rakendama igal nädalal alates 7. klassidest teatud klassidele e-õppe nädalaid, et koolimajja ära mahtuda. Seoses ühe koolimaja tiiva lammutamise ning algklasside tiiva ehitamisega on koolimajas vähem klassiruume ning kõik õpilased korraga koolimajja ei mahu. Järgmisel nädalal on e-õppel 9. ja 12. klassid. Kõik ülejäänud klassid on oodatud koolimajja.

9. ja 12. klassi õpilastele anname käesoleva nädala reedel koolist kaasa toidupaki järgmise nädala koolilõuna asendamiseks.

Kodulehel saab tutvuda E-õppe juhisega ja Videotunni hea tavaga.

Võimaluste piires üritame koolimajas jätkata hajutamisega. Pöörame suuremat tähelepanu sellele, et erinevate klasside õpilased omavahel vähem kokku puutuksid, tuletame meelde pidevat kätepesu ning üle 12. aastastel õpilastel ja kõikidel kooli töötajatel soovitame kanda maski siseruumides viibides.

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.01.08_oppetoo_korraldamisest.pdf

Täpsemaid juhiseid huvitegevuse jätkamiseks on valitsus lubanud selle nädala jooksul.

Alates uuest nädalast paneme igal nädalal kodulehele uue tunniplaani, kus on näha klassiruumide numbrid. Tunniplaan ise ei muutu, kuid klassiruumid muutuvad iganädalaselt alates 5. klassist, sest igal nädalal on erinevad klassid e-õppel.

Tunniplaanid on leitavad kodulehel.

Tuletame veel meelde, et kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata. Vähimagi haigusnähu korral palume jääda koju!

Püsime terved!

Esmaspäevast (11.01) on oodatud kooli kontaktõppesse 1.- 4. ja  9. ning 12. klasside õpilased, ülejäänud klassidega jätkame distantsõppes.

Lähtuvalt valitsuse kehtestatud piirangutest on järgmisel nädalal õppetöö korraldatud järgnevalt:

 • Esmaspäeval (11.01) on kooli oodatud 1.-4. ja  9. ning 12. klasside õpilased. Ülejäänud klassid jätkavad distantsõppes. Lisaks on kooli oodatud ka haridusliku erivajadusega ning väikeklasside õpilased (klassijuhatajad jagavad täpsemat infot);
 • Õpilasliinid sõidavad tavapärase graafiku alusel. Alates 12-aastast on bussis maskikandmise kohustus, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • Kontaktõppes siseruumides huviringe ei toimu ning väljaspool õppetööd on spordikeskus suletud.
 • Pikapäevarühmad toimuvad tavapäraselt, kuid palume lapsevanematel kaaluda pikapäevarühma vajadust ning võimalusel võiksid õpilased pärast tundide lõppu koju minna;
 • Distantsõppel olevatel õpilastel on võimalik koolilõuna asendamiseks saada toidupakk. Selle kohta tuleb eraldi kiri lapsevanematele;
 • Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Nõue tuleneb valitsuse korraldusest, seega tuleb maski kanda nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi. Mõistame, et maskiga harjumine võtab aega. Palume kõigil endale sobivad maskid kodust kaasa võtta. Kool annab maski juhul, kui oma mask on koju jäänud.
 • Hajutamise eesmärgil on söögivahetunnid planeeritud järgmiselt:
  • 10:20 – I klassid
  • 10:35 – II klassid, III a, III b ja III e
  • 11:40 – III c, III d ja IV klassid
  • 12:45 – IX klassid ja XII klass
 • Et koolimajas viibijaid veelgi rohkem hajutada ja kontaktide hulka vähendada, võib muutuda ajutiselt mõne klassi koduklass. Kui koduklass muutub, jagab selle kohta täpsemat infot klassijuhataja.
 • Vahetundides üritame samuti võimaluste piirides õpilasi hajutada koolimajas. Ilusate ilmade puhul veedame osad vahetunnid ka õues.

Püsime terved!

Käesolev dokument annab ülevaate õppetöö korraldusest planeeritud e-õppenädalatel.  Sama juhendit järgime ka juhul, kui klassidel on e-õppepäevad.

Õpilased

 • Enne e-õpet veendu, et sul on kõik vajalikud asjad koolist kaasa võetud;
 • Õpetajad märgivad päeva õppeülesanded eKooli hiljemalt samal päeval kell 8.00;
 • Järgime tunniplaani ning videotunnid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel, videotunni toimumise aja annab õpetaja teada hiljemalt eelmisel päeval kell 16.00;
 • Järgime videotundide hea tava (leitav kodulehel) ja osaleme tunnis videopildiga;
 • Kui puudud videotunnist ette teatamata, märgib õpetaja su eKoolis puudujaks;
 • Palume tähtaegadest kinni pidada ja kui tekib probleeme, siis võta õpetajaga ühendust;
 • Ainealaste probleemide korral tuleb pöörduda aineõpetaja poole;
 • Kui sul puudub arvuti, kaamera või on tuge vaja muu tehnilise vahendi osas, siis tuleb pöörduda klassijuhataja poole;
 • Sinu esmane kontaktisik koolis on klassijuhataja;
 • Soovitame järgida kindlat päevakava - ära unusta liikumispause;
 • E-õppe perioodil on õpilased oodatud osalema huviringides, konsultatsioonides ja järelvastamistes.

Vanemad

 • E-õppe nädalad on planeeritud ehituse perioodiks alates VII klassist ning graafik on kodulehel. Muudatustest teavitab klassijuhataja;
 • Peamine infosüsteem ning suhtluskanal on eKool, alates VII klassist ka MS Teams;
 • Planeeritud e-õppe nädalate puhul anname toidupakid koolilõuna asendamiseks õpilasele koolist kaasa e-õppe nädalale eelneval viimasel koolipäeval (reeglina reedel);
 • Kui õpilane jääb e-õppe perioodi jooksul haigeks, siis tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat, kes seejärel märgib õpilase eKoolis haigeks;
 • Toetage oma lapsi päevakava koostamisel;
 • Soovitame päevakavasse sisse viia ka liikumispausid.

Lapsevanemad, kellel on e-õppe perioodil mure lapse turvalisuse pärast kodus, palun pöörduge kooli direktori poole (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel. 56 56 5887) ning leiame lahendused juhtumipõhiselt.

Õpilaste toetamine

 • Kooli psühholoogid ja eripedagoogid toetavad õpilasi läbi e-keskkondade ning nende juurde on võimalik aeg broneerida läbi broneerimissüsteemi: https://tinyurl.com/broneeritugi

Õpetajale

Kui klass on e-õppel, siis on meie eesmärk sellel perioodil toetada õpilasi nende õpingutes.

Kokkulepped:

 • Peamine suhtluskanal õpetaja, õpilase ja lapsevanemaga on eKool;
 • Järgime tunniplaani ning videotunnid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel. Videotunni toimumise aja annab õpetaja teada eKoolis hiljemalt eelmisel päeval kella 16ks;
 • Videotunnid märgib õpetaja eKoolis kodutööde alla koos kuupäeva ja kellaajaga;
 • Kui õpilane puudub videotunnist ilma ette teatamata, märgib õpetaja ta eKoolis puudujaks;
 • Ainemahust ja õppetöö korraldusest sõltuvalt võib õpetaja õpilastega kokku leppida õppetöö läbiviimise näiteks nädalapõhiselt;
 • Õpetaja märgib eKooli tööülesanded hiljemalt kell 8.00 sama päeva hommikul;
 • Õpetaja sisestab eKooli tunnikirjelduse alla ainetunni teema;
 • Kodutöö lahtris on tööülesanne koos tähtajaga ja viide õppematerjalidele;
 • Materjalide jagamiseks ning kodutööde esitamiseks kasutame I-VI klassis eKooli, VII-XII klassis ka MS Teams keskkonda;
 • Tähtaegade määramisel tuleb arvestada õpilaste võimalusi ja olla vajadusel paindlik;
 • Klassijuhataja kohtub oma klassi õpilastega kokkulepitud veebikeskkonnas vähemalt korra e-õppe nädala jooksul klassijuhataja tunnis;
 • E-õppe nädala jooksul toimub hindamine tavapäraselt;
 • Õpetaja annab õpilastele vaid tunnitöid. E-õppe ajal kodutöid lisaks ei anta.
 • Õpetaja on oma tunniplaanijärgse tunni ajal õpilastele kokkulepitud keskkonnas kättesaadav ja vajadusel vastab õpilaste küsimustele.
Attachments:
Download this file (Kuusalu Keskkooli e-õppe juhis.pdf)Kuusalu Keskkooli e-õppe juhis.pdf[ ]132 kB

Leppisime kokku videotundide läbiviimise ja osalemise hea tava meie koolis.

VIDEOTUNDIDE HEA TAVA

1. Videotund on nagu tavaline ainetund, ainult interneti vahendusel videokõnet võimaldavas keskkonnas ning seal kehtivad kõik tavapärased tunnireeglid. Alates 7. klassist toimuvad videotunnid Teamsis.
2. Üldjuhul toimuvad videotunnid tunniplaanis ettenähtud ajal, kui eKoolis pole teisiti kirjas.
3. Videotundi alustab ja ka lõpetab õpetaja.
4. Tunnis osalemiseks vali vaikne koht. Lepi kokku, et tunni ajal Sind keegi ei segaks. Jälgi, et samal ajal ei mängiks televiisor, raadio ega kõlaks muusika.
5. Videotunnis osalevad ainult õpilased ja õpetaja.
6. Videotunnist osavõtt on kohustuslik ja veebitundi ei hilineta.
7. Kui Sa mingil põhjusel veebitunnis osaleda ei saa, siis teavita aineõpetajat, kes fikseerib puudumise põhjuse eKoolis
8. Hoolitse selle eest, et arvuti või nutiseade oleks varustatud veebikaamera ja mikrofoniga.
9. Logi arvutisse või nutiseadmesse pisut enne tunni algust ning veendu, et internetiühendus, kaamera ja mikrofon toimivad.
10. Kui vähegi võimalik, siis kasuta kaamerat – mitte kellelegi ei meeldi suhelda igasuguse tagasisideta. Videopildi mitte näitamiseks peavad olema mõjuvad põhjused (nt ei ole kaamerat), õpetajale tuleb põhjuseid selgitada.
11. Videotunnis olles veendu, et mikrofon on välja lülitatud ja kaamera sees.
12. Mikrofon lülita sisse üksnes rääkimise ajaks. See võimaldab vältida kajade tekkimist ja heli kvaliteet on parem. Räägib üks inimene korraga.
13. Kui midagi jäi arusaamatuks, siis anna sellest kohe märku, nt käetõstmisega.
14. Vestlusaknas kirjuta ainult tunniga seotud teemadel. Ära kasuta seda millegi muu jagamiseks ega lihtsalt oma emotsioonide väljendamiseks.
15. Kui Sul tekivad tehnilised probleemid, siis kirjuta nendest õpetajale esimesel võimalusel.
16. Videotunnis ei tegeleta kõrvaliste asjadega.
17. Õpetaja salvestab videotunni vajadusel järelevaatamiseks. Kui õpetaja salvestab videotundi, siis ta teavitab sellest osalisi.
18. Videotunnis korda rikkuvad õpilased eemaldatakse tunnist ja nad peavad õppematerjali iseseisvalt omandama ja ülesanded sooritama.

 

 

Attachments:
Download this file (VIDEOTUNDIDE HEA TAVA.pdf)Videotundide hea tava[ ]148 kB