1. Tänu kehalise kasvatuse õpetajatele õpilastele tantsukavade õpetamise ja ilusa tantsupäeva eest.
2. Tänu kehalise kasvatuse õpetajatele õpilaste hea ettevalmistamise eest Harjumaa koolidevahelisteks kergejõustikuvõistlusteks.
3. Tänu Piret Kamberile, Piia Palge-Lepikule, Niina Primolennajale ja Piret Kukk`ele, kes viisid valla hariduskonverentsil läbi töötoad.
4. Meie kooli kooridel on laulupeo ettelaulmistel läinud väga hästi – palju õnne juhendajatele.
5. E, 22. aprillil kell 10.00 – 15.30 toimub koolitus „Õpilaste enesejuhtimise toetamine“ (koolitaja Triin Ulla Tallinna Ülikoolist.)
6. Meenutame õpilastele, et järelevalveta ruumidesse ei tohi jätta raha ja väärtuslikke asju.
7. Kairi Kilp pakub supervisiooni õpetajatele (see toimub mais või juunis).
8. R, 12. aprillil kell 8.00 – 13.30 toimub Tiina Benderi klassis XII klassi matemaatika riigieksami proovieksam.
9. E, 15. aprillil toimub VI klassidele KEAT-programmi raames esmaabikoolitus.
10. T, 16. aprill on XII klassi viimase koolikella päev. Aktus algab kell 12.00. Osalevad I ja X-XII klassid.
11. XII klassi õpilastele pannakse välja kooliastmehinded T, 16. aprilliks.
12. K, 10. aprillil 8. tunni ajal toimub arvutiklassis gümnaasiumiõpetajate koosolek digipädevuse teemadel.
13. Sellel nädalal viibib koolis psühholoogipraktikal Heli Ainjärv.
14. N, 11. aprillil algusega kell 19.00 toimub spordihoones rahvatantsupidu.
15. Elle Halliksaar on alates T, 9. aprillist koolis.
16. Ene Soekov on T-N, 9.-11. aprillil koolitusel.
17. Vello Sats viibib T, 9. aprillil Harjumaa hariduse infopäeval. Teda asendab Aili Kontus.