Kuusalu keskkooli hoolekogu koosolek toimus 21.02.2018
Arutleti järgmist:

1. Kooli hoolekogu poole on pöördunud vanemad, keda on kurvastanud Kuusalu spordikeskuse otsus paigaldada kohviku asemele söögiautomaadid.
Spordikeskuse juhataja Kadri Idavain selgitas tagamaid ning andis teada, et planeerib välja kuulutada konkurssi, et leida kohvikule uus tervislikke toite pakkuv operaator. Söögiautomaatide snäkkide valik on sarnane sellele, mis oli varem kohvikus müügil.

Hoolekogu tuletab vanematele meelde, et spordikeskuse söögiautomaat on kõigest võimalus mitte kohustus ja alati on hea lapsele meelepärane vahepala ise kaasa panna.

 

Teine küsimus oli, millised on spordikeskuse spordivõistluste tarbeks väljarentimise tingimused ja kord. Spordikeskuse juht ütles, et eraldi korda selleks ei ole ja ta seda ka ei tee, sest kõike saab kokku leppida.

2. Kooli ruumikitsikuse teema jätkuks otsustati saata kiri Kuusalu vallavalitsusele, samuti saadeti kiri ka teadmiseks Kuusalu valla volikogule ning eelarve- ja arengukomisjonile. Kiri oli volikogu koosolekul 28.02.2018 aastal arutlusel.
Hoolekogu liige Rasmus Merivoo planeerib teha koolist filmiklipi, kust oleks kooli ruumikitsikus näha.

3. Arutluse all oli turvavööde kasutamine koolibussides. Piirkonna- ja noorsoopolitseinikega kontrolliti kooli juurest väljuvates bussides turvavööde kinnitamist. Kooli juurest väljudes olid turvavööd kinnitatud. Kahel bussis on turvavööd vaid esimestel istmetel ja lapsed kurtsid, et ühes bussis käivad turvavööd tagumiste istmete juures nii raskesti, et neid seal ei kinnitata.

Hoolekogu seisukoht on, et turvavöödeta busse ei tohiks koolibussidena kasutada. Uue riigihanke korraldamisel antakse kooli hoolekogu seisukohast Kuusalu vallavalitsusele teada.

Noorsoopolitsei ja hoolekogu palve lastevanematele on – palun rääkige kodus lastele, et kui bussis on turvavööd, siis tuleb need sõidu ajaks kinnitada.

4. Veel oli hoolekogus arutluse all hoolekogu tööplaan ja kuidas hoolekogu tegevust lastevanematele paremini kommunikeerida.

Järgmine hoolekogu koosolek on 27.03.2018 kell 17.30.