Head Kuusalu keskkooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!

Kolmanda trimestri algus toob üksjagu muudatusi igapäevasesse kooliellu meie koolimajas. Muutus ja areng on alati edasiviiv jõud, ükskõik, kui keeruline see muudatus meile esmapilgul tunduda võib. Armastuse, arengu ja austuse koosmõjul muutub alates kolmandast trimestrist meie kooli algklasside maja osa mobiilivabaks. 

 

Nutiseadmeid kasutame jätkuvalt edasi õppetöös nii aineõpetajate kui ka haridustehnoloogi juhendamisel. Meie õpilaste digioskused on enamasti heal tasemel, ainetunde rikastatakse innovatiivsete õppemeetoditega nutiseadmete toel. Igal heal on ka oma pahupool. Nii olemegi märganud, et nutiseadmed võivad täita liigselt laste suhtlemishetki meelelahutuseks ja ajaviiteks… See paistab eriti silma vahetundide ajal, kui paljud aknaalused on täis ekraanide ees istuvaid lapsi ja noori. Kooli eesmärk on aidata kaasa aktiivse ja vastutustundliku noore inimese kujunemisele. Nutiseadmete mõistlik kasutus on üks võimalustest. 

Nutiseadmevaba alale sujuvamaks üleminekuks paigaldame algklasside maja I ja II korrusele vastavad märgid. Mobiilivaba ala märk annab teada kõigile, kes selles majaosas peaksid viibima, kaasa arvatud õpetajad, töötajad, lapsevanemad, et seal ei ole viisakas kasutada nutiseadet.
Algklasside majaosas liiguvad ka põhikooli ja gümnaasiumiosa noored, kes seal tundide algust ootavad. Seetõttu on eriti oluline, et tõesti kõik mobiilivaba ala kokkulepetest kinni peaksid. On ju suuremad eeskujuks noorematele! Siin palume abi lapsevanematelt, kellelt ootame tuge õpetajate poolt tehtavale teavitustööle.
Ühtlasi tuletab silt meelde, et selles majaosas me liigume rahulikult ja räägime vaikse häälega. Kuulame ja märkame ning möödume üksteisest põkkumata. Kooli vana võimla on jätkuvalt avatud 1.-4. klasside õpilastele igal vahetunnil oma liikumisvajaduse toetamiseks korrapidajaõpetaja juuresolekul.
Kui midagi piiratakse, tuleb muud asemele pakkuda. Me oleme sellele mõelnud ja tegutsemagi asunud. Regulaarsed tantsu- ja muusikavahetunnid juba toimuvad ja on koolipere poolt hästi vastu võetud. Aktiivse vahetunni raames paigaldame kooli nn siseterviseraja. Mängu- ja liikumiselemente paigaldame kogu trimestri jooksul. Nii saab iga klass koos klassijuhatajaga avastada uusi liikumisvõimalusi koolimaja siseruumides. Ühtlasi plaanime kevade saabudes lisada elemente kooli õuealale ja muuta õuevahetunnid sisukamateks. Tänavareketid on meil juba hangitud ja sisse mängitud !
Tunneme rõõmu liikumisest! Tunneme rõõmu vahetust suhtlemisest!

Kuusalu keskkooli algklasside sektsioon
Kuusalu keskkooli juhtkond