1. Tänu kehalise kasvatuse ainesektsioonile põneva ja tervistava vastlapäeva korraldamise eest.
2. Tänu õpetaja Kaja-Astrid Reiskale õpilase hea ettevalmistamise eest maakondlikuks tüdrukute joonistamisvõistluseks. Loore Tomingas (IV c klass) sai eripreemia kõige äratuntavamalt rahvusliku kavandi eest.
3. Tänu õpetaja Piret Kamberile õpilaste hea ettevalmistamise eest maakondlikuks III klasside õpioskuste ainepäevaks. Meie kooli võistkond saavutas 10. koha.
4. Koolivaheajal on koolimaja avatud teisipäevast reedeni kell 8.00-13.00.
5. R, 23. veebruaril pannakse II trimestri hinded.
6. K, 7. märtsil toimuvad aulas õpilastele trimestri lõpu kogunemised järgnevalt:
  2. tund: I-IV klassid
  3. tund: V-VII klassid
  4. tund: VIII-XII klassid
7. Vello Sats on 26. veebruarist kuni 12. märtsini puhkusel, teda asendab Aili Kontus.
8. Piia Palge-Lepik viibib T-R, 20.-23. veebruaril projektikohtumisel Iirimaal.