Kallid õpilased! Kooliaasta alguses on välja kuulutatud mitmeid riiklikke õpilaskonkursse, mille info toome allpool.

Julget pealehakkamist ja edu konkurssidel!

 

  • Koolinoortele suunatud maaelu teemaline videokonkurss „Ükskord meie külas…“, kuhu oodatakse noorte tehtud lühifilme elust Eesti maapiirkondades. Parimad tööd linastuvad novembris Just Filmi festivali raames suurel ekraanil. Kuni 5-minutilisi lühifilme saab konkursile esitada kuni 10. novembrini 2013. Lisainfo: http://www.justfilm.ee/uudis/filmi-konkurss/
  • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Innovatsioonikeskus kuulutab välja kolm konkurssi üldhariduskoolide õpilastele. Konkursside eesmärk on väärtustada õpilaste loovat tegevust ning näidata, kuidas igapäevane õppetöö ja tehnoloogiakasutus omavahel ühendada. Õpetajad saavad konkursside kaudu võimaluse tundma õppida uusi tehnoloogiaid, mida tundides kasutada.

Animakonkursile "Muutuv kool" ootame osalema üldhariduskoolide kõikide kooliastmete õpilaste animafilme. Konkursi eesmärgiks on jäädvustada koolikultuuri ja -keskkonda tänases päevas ning näidata oma kooli tulevikus. Konkursil osalemiseks peavad omavahel koostööd tegema erinevate kooliastmete õpilased. Tutvu konkursi tingimustega lähemalt siit.
Digiloovtööde konkursile "Lahe Asi" ootame II ja III kooliastme õpilaste tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonna loovtöid. Konkursi eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust, näitamaks oskuslikku tehnoloogiliste vahendite kasutamist ja anda võimalus esitleda oma IKT-alaseid loovtöid ka laiemale ringile. Tutvu konkursi tingimustega lähemalt siit.
Tehnoloogia- ja innovatsiooniteemaliste arendusprojektide konkursile "Tipplahendus" ootame gümnaasiumiõpilaste projekte. Konkursi eesmärgiks on seoste loomine igapäevaelu, kooliõpingute, tehnoloogia ja innovatsiooni vahel ning anda projektijuhtimise ja meeskonnatöö kogemus. Konkurss pakub gümnasistidele võimaluse viia läbi uuenduslikult rakendatav arendusprojekt, mida kool võib arvestada alternatiivina uurimistööle. Tutvu konkursi tingimustega siit.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 7. märts 2014 a.

  • Robotexi meeskond kutsub Teid osalema loovatel konkurssidel!

Kui Sulle meeldib joonistamine nii paberil kui arvutis, siis osale kindlasti:
Joonistuskonkursil teemadel:
o 8-aastased ja nooremad: „Robotite loomaaed“;
o 9-15-aastased: „Robotite olümpia“;
o 15-aastased ja vanemad: „Robotite olümpia“.
Digitaaljoonistuskonkursil teemadel:
o 14-aastased ja nooremad: „Prügist robot“;
o 15-aastased ja vanemad „Robotite ansambel“.
Kui Sulle aga meeldib foto- ja videomaailm, siis tule ja osale:
Fotokonkursil teemal „Where brains and metal meet";
Videokonkursil teemal „Elu tehnikata“.
Loovate konkursside reeglid ja tähtajad leiad siit: http://www.robotex.ee/node/2623

  • Euroopa keeltepäeva viktoriin

26. septembril tähistatakse kogu Euroopas keeltepäeva. Nagu juba traditsiooniks on kujunenud, saavad õpilased sel puhul osa võtta põnevast keeleteemalisest veebiviktoriinist, mille on kokku pannud Euroopa Komisjoni esindus Eestis koostöös saatkondade ja kultuuriinstituutidega.
Viktoriin asub siin: http://www.edlv.planet.ee/KP2013/ ja jääb avatuks 27. septembrini. Õiged vastused avalikustatakse 28. septembril. Auhinnad loositakse õigesti vastanud õpilaste vahel välja 8. oktoobriks ja võitjatega võetakse ühendust.

  • “Eesti koolilaste metsapostkaart 2013”.

Kuulutame välja iga-aastase konkursi “Eesti koolilaste metsapostkaart 2013”. Sel aastal toimub konkurss juba üheteistkümnendat korda ja tänavuse konkursi teemaks on „METSAHÜVED“.
Rohkem infot: http://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2013

  • Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub taas Teie kooli õpilasi osalema üleriigilisel loovtööde konkursil SÖÖGIVAHETUND, mille tänavune teema on „Koolisöökla aastal 2050“.

Kas käid alles algkoolis, oled põhikoolis või jõudnud juba gümnaasiumisse - tee valmis lahe joonistus ja visualiseeri oma silmade läbi huvitav pilt paberile. Kui Sa oled juba põhikoolis ja pole siiski pliiatsi ja paberiga „sina“ peal, aga oskad hästi käsitleda tehnilisi vahendeid, siis tee hoopis valmis äge video etteantud teemal! Mida hoogsam, iseloomulikum ja huvitavam unistus jääb pildile, seda lahedam. Lase oma kujutlusvõimel lennata ja ole loominguline, pane oma mõtted joonistusse, arvutil kujundatud kollaaži, kleebi paberile või vahvasse videosse ning läkita see meile.

Parimate töödega osalenud õpilastele on välja pandud põnevad ja hinnalised auhinnad. Iga vanuseklassi parima töö esitaja saab auhinnaks laheda MP3 mängija. Teise ja kolmanda koha võitjatele on auhinnaks raamatupoe kinkekaart.
Parima video esitanud põhikooli või gümnaasiumi grupile on auhinnaks LCD teler, mis jääb klassi või kooli käsutusse, et sealt ühiselt vaadata videoid, õppefilme jms.
Konkursitööd tuleb saata hiljemalt 21. oktoobriks Tervise Arengu Instituuti, aadressile Hiiu 42, Tallinn 11619, märksõnaga „Söögivahetund“, Reelika Viitamees.
Võistluse tehnilised andmed leiate lisast ning veebiaadressil www.terviseinfo.ee

  • GIS konkursid ”Geograafia paneb paika”.

20. novembril 2013 toimub Eesti Rahvusraamatukogus taas geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäev ”Geograafia paneb paika”. Selle eesmärk on tutvustada geograafiaõpetajatele, ametnikele, spetsialistidele, õpilastele ja üliõpilastele, kui tähtis on geograafia/ GIS-i roll meie igapäevaelus ning millised on GIS-tehnoloogia rakendamise võimalused eri eluvaldkondades. Üks põhieesmärke on ka geograafia/ GIS-valdkondadega seotud erialade õpetamise võimaluste tutvustamine ning laiemalt geograafilise kirjaoskuse edendamine.
Erinevalt eelnevatele aastatele, oleme konkursside teemadevalikut mitmekesistanud ning tänavu aasta on õpilastel võimalik etteantud valikust endale sobilik teema välja otsida!
Kaardi koostamise võistluse teemad on loetletud reglemendis, mis on üleval GIS päeva kodulehel http://www.gispaev.ee/gis-paev-2013/kaardivoistlus/ , joonistusvõistluse teemad on samuti loetletud reglemendis, mis on üleval GIS päeva kodulehel http://www.gispaev.ee/gis-paev-2013/joonistusvoistlus/ .