Teisipäeval toimus algklasside spordipäev, kus lapsed võistlesid kergejõustikus. Alad olid kiirjooks 30m ja 60m, kaugushüpe, pallivise, 200m ja 400m jooks. Täname kõiki osalejaid, saatjaid õpetajaid ja kohtunikke.

Kolmapäeval oli põhikooli ja gümnaasiumi spordipäev, kus noored võistlesid kergejõustikus. Alad olid kiirjooks 60m, kaugushüpe, pallivise, kuulitõuge ja 400m jooks. Täname kõiki osalejaid ja 11. klassi õpilasi, kes kohtunikena abistasid. 
Eriline tänu õpetaja Anu Ukkivile vabatahtlikult appi tulemise eest.
Kehalise kasvatuse ainesektsioon 
11 13 111 113