Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere

Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning selles tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Tegemist on ennetava meetmega, sest hetkel ei ole meil koolis teadaolevalt ühtegi kinnitatud viirusekandjat.

Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata. 

Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Loe edasi...

Lugupeetud lapsevanemad!

Olete palutud lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub 29. oktoobril algusega kell 18.30 kooli aulas.
Koosoleku päevakord:
1. Kooli hoolekogu tööst 2014/15. õppeaastal - Piret Kamber
2. Hoolekogu liikmete valimine - Vello Sats
3. Õppetöö - tagasiside 2014/15. õppeaastale ja käesoleva õppeaasta eesmärgid - Aili Kontus, Vello Sats
4. Rahvusvahelised projektid - Piia Palge-Lepik
5. eKooli võimalused lapsevanemale - Viive Abel
6. Tugikeskuse tegevusest. KiVa projekti tutvustus - Piret Kamber
7. Huvitegevus koolis - Saima Kallionsivu
8. Õpilaste tervis - Natalja Skipitiene

Lugupidamisega
Vello Sats