Lastevanemate üldkoosolek 9.10.2018

Lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 9. oktoobril 2018 algusega kell 18.30.

Koosoleku teemad:
1. Karmen Maikalu "Laste muredest/kooliprobleemidest koolipsühholoogi pilgu läbi. Kuidas vanem/õpetaja saab oma last toetada?".
2. Õppetöö - tagasiside 2017/18. õppeaastale ja uut käesoleval õppeaastal Tutvustame uusi õpetajaid
3. eKooli võimalused lapsevanemale
4. Kooli hoolekogu tööst 2017/18. õppeaastal
5. Huvitegevus koolis

Ootame aktiivset osavõttu!

Kuusalu 15.02.2018 nr 2-9/ 43

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Eve Sarapi ettepanekul

1. Avaldada kiitust eduka esinemise eest maakondlikul bioloogiaolümpiaadil järgmistele õpilastele:

Ako Randmaa (IX b klass) I koht
Joanna Roopa (VIII b klass) VI koht
Kustav Prants (IX a klass) VII koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor